77/592/EEG: Beschikking van de Commissie van 8 september 1977 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/312-366 - Cobelpa/VNP) (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)