Lieta T-25/12: Vispārējās tiesas 2012. gada 3. oktobra rīkojums — 3M Pumps /ITSB — 3M ( “3M Pumps” )