Kohtuasi T-25/12: Üldkohtu 3. oktoobri 2012 . aasta määrus — 3M Pumps versus Siseturu Ühtlustamise Amet — 3M (3M Pumps)