Verordening (EEG) nr. 273/78 van de Commissie van 10 februari 1978 houdende vaststelling van de premies die aan de heffingen bij invoer toegevoegd worden voor granen, meel en mout