Reyners TITJUR Conclusie van advocaat-generaal Mayras van 28 mei 1974. # Jean Reyners tegen Belgische Staat. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Raad van State - België. # Zaak 2-74.