Voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van het communautaire tariefcontingent voor rozijnen en krenten van onderverdeling 08.04 B I van het gemeenschappelijke douanetarief, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 15 kg of minder