Verordening (EEG) nr. 1643/72 van de Commissie van 31 juli 1972 houdende vaststelling van de restituties bij de uitvoer in onveranderde vorm voor melasse, stropen en bepaalde andere produkten van de suikersector