Steunmaatregelen van de Staten - Italië (artikelen 92 t/m 94 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap) - Mededeling op grond van artikel 93, lid 2, eerste zin, van het Verdrag, aan andere belanghebbenden dan de Lid-Staten met betrekking tot de door de Italiaanse Regering voor tot suiker verwerkte suikerbieten en suiker toegekende steun