Beschikking van de Commissie van 28 juli 1978 waarbij wordt bepaald in welke mate gevolg kan worden gegeven aan de in juni en juli 1978 ingediende aanvragen om afgifte van invoercertificaten voor jonge mannelijke mestrunderen