Verordening (EEG) nr. 1549/78 van de Commissie van 4 juli 1978 houdende wederinstelling van de heffing van de douanerechten voor kunstbloemen, kunstloofwerk en kunstvruchten, alsmede delen daarvan; enz., van post 67.02, van oorsprong uit de ontwikkelingslanden, ten behoeve waarvan bij Verordening (EEG) nr. 2705/77 van de Raad tariefpreferenties werden geopend