Ajourførte modeller til de kort, der udstedes af medlemsstaternes udenrigsministerier til akkrediterede medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer og deres familiemedlemmer, jf. artikel 19, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) ( EUT C 247 af 13.10.2006, s. 85 , EUT C 153 af 6.7.2007, s. 15 , EUT C 64 af 19.3.2009, s. 18 , EUT C 239 af 6.10.2009, s. 7 , EUT C 304 af 10.11.2010, s. 6 , EUT C 273 af 16.9.2011, s. 11 , EUT C 357 af 7.12.2011, s. 3 , EUT C 88 af 24.3.2012, s. 12 , EUT C 120 af 25.4.2012, s. 4 , EUT C 182 af 22.6.2012, s. 10 )