Zaak T-96/16: Arrest van het Gerecht van 24 januari 2017 — Solenis Technologies/EUIPO (STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS.) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS. — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), en lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009”]