Notulen van de vergadering van vrijdag 20 januari 1978