VERORDENING ( EEG ) NR. 3287/74 VAN DE RAAD VAN 2 DECEMBER 1974 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN BESLUIT NR. 3/74 VAN HET GEMENGD COMITE E.E.G.-ZWEDEN HOUDENDE AANVULLING EN WIJZIGING VAN DE LIJSTEN A EN B, GEHECHT AAN PROTOCOL NR. 3 BETREFFENDE DE DEFINITIE VAN HET BEGRIP " PRODUKTEN VAN OORSPRONG " EN DE METHODEN VAN ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING