Beschikking van de Commissie van 17 juli 1975 houdende afwijking van Aanbeveling nr. 1-64 van de Hoge Autoriteit betreffende een verhoging van de bescherming van ijzer- en staalprodukten aan de buitengrenzen van de Gemeenschap (achtenzestigste uitzonderingsbeschikking)