MEDEDELING VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE GELIJKE KANSEN VOOR CEHANDICAPTEN - Een nieuwe strategie van de Europese Gemeenschap inzake gehandicapten