/* */

Voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 471/76 met betrekking tot de periode van schorsing van de toepassing van de voorwaarde ten aanzien van de prijs waaraan de invoer in de Gemeenschap van verse citroenen van oorsprong uit sommige landen van het Middellandse- Zeegebied is onderworpen