Forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 471/76 hvad angår perioden for suspension af anvendelsen af prisbetingelsen for indførsel til Fællesskabet af friske citroner med oprindelse i visse lande i Middelhavsområdet