Zaak 15-70: Beroep, door Dr. A. Chevalley tegen de Commissie van de Europese Gemeenschappen ingesteld op 13 april 1970