Verordening (EEG) nr. 520/73 van de Commissie van 13 februari 1973 houdende wijziging van de bedragen die als compenserende bedragen moeten worden toegepast voor de produkten van de sectoren granen en rijst