Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8038 — Apax Partners/Accenture/Duck Creek) (Voor de EER relevante tekst)