Verordening (EEG) nr. 1447/69 van de Commissie van 25 juli 1969 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst