Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2456/78 z dnia 19 września 1978 r. dotyczące zawarcia Porozumienia w formie listów zmieniającego Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w celu dostosowania określonych specyfikacji taryfowych