A Tanács 2456/78/EGK rendelete (1978. szeptember 19.) az egyes vámtarifa-meghatározások kiigazítása céljából az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megállapodás megkötéséről