Rådets forordning (EØF) nr. 2456/78 af 19. september 1978 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om ændring af overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Schweiz med henblik på ændring af visse varebeskrivelser