Nařízení Rady (EHS) č. 2456/78 ze dne 19. září 1978 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů, kterou se mění Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací za účelem úpravy některých označení v celním sazebníku