Zaak 45/75: Verzoek om een prejudiciële beslissing, gedaan bij beschikking van het Finanzgericht Rheinland-Pfalz van 10 april 1975 in het geding Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Grofêhandels eGmbH tegen Hauptzollamt Landau/Pfalz