Helyesbítés a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról szóló, 2020. november 12-i (EU) 2020/1683 bizottsági rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379., 2020. november 13.)