Verordening (EEG) nr. 267/75 van de Raad van 31 januari 1975 houdende vaststelling van de algemene regels betreffende de distillatie van tafelwijn tijdens een periode welke moet eindigen op 6 juni 1975