Verordening (EEG) nr. 2147/76 van de Commissie van 31 augustus 1976 houdende vaststelling van de minimumheffingen bij invoer in de sector olijfolie