Gewijzigd voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad houdende bepaalde maatregelen voor controle op de activiteit van vissersvaartuigen uit de Lid-Staaten