Zadeva C-619/18: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 24. junija 2019 – Evropska komisija/Republika Poljska (Neizpolnitev obveznosti države — Člen 19(1), drugi pododstavek, PEU — Pravna država — Učinkovito sodno varstvo na področjih, ki jih ureja pravo Unije — Načeli neodstavljivosti in neodvisnosti sodnikov — Znižanje upokojitvene starosti sodnikov vrhovnega sodišča — Uporaba za sodnike na položaju — Možnost nadaljevanja opravljanja sodniške funkcije po dopolnitvi te starosti, pogojena s pridobitvijo dovoljenja, ki ga izda predsednik republike po prostem preudarku)