Verordening (EEG) nr. 1279/70 van de Commissie van 30 juni 1970 tot vaststelling van de bedragen der gedurende het derde kwartaal van 1970 bij invoer in de Gemeenschap van onder Verordening (EEG) nr. 1059/69 van de Raad vallende goederen toe te passen variabele elementen en aanvullende invoerrechten