Verordening (EEG) nr. 1168/72 van de Commissie van 5 juni 1972 houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 673/72 met betrekking tot de toepassing van een heffing bij uitvoer ter beperking van de uitvoer van magere- melkpoeder