Verordening (EEG) nr. 1579/76 van de Commissie van 30 juni 1976 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen voor de sector suiker in het kader van Verordening (EEG) nr. 557/76 inzake de in de landbouwsector toe te passen wisselkoersen