Beschikking van de Commissie van 7 december 1978 betreffende de vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1775/78