SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 143/84 VAN DE HEER LUC BEYER DE RYKE AAN DE RAAD: DE OORLOG TUSSEN IRAN EN IRAK - AARDOLIE UIT DE GOLFREGIO - AFHANKELIJKHEID VAN DE EG-LANDEN - STRAAT VAN ORMOEZ