Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2133 av den 5 december 2016 om avslutande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa manganoxider med ursprung i Brasilien, Georgien, Indien och Mexiko$