Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2133 (2016. gada 5. decembris), ar ko izbeidz antidempinga procedūru attiecībā uz konkrētu Brazīlijas, Gruzijas, Indijas un Meksikas izcelsmes mangāna oksīdu importu$