2016 m. gruodžio 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2133, kuriuo nutraukiamas antidempingo tyrimas dėl tam tikrų importuojamų Brazilijos, Gruzijos, Indijos ir Meksikos kilmės mangano oksidų$