72/177/EEG: Beschikking van de Commissie van 13 april 1972 waarbij de Bondsrepubliek Duitsland wordt gemachtigd conserven van sla-, spek-, pronk-, en snijbonen, van post 20.02 ex G van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit de Volksrepubliek China en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten