Lehtonen en Castors Braine TITJUR Conclusie van advocaat-generaal Alber van 22 juni 1999. # Jyri Lehtonen en Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL tegen Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB). # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Tribunal de première instance de Bruxelles - België. # Vrij verkeer van werknemers - Mededingingsregels voor ondernemingen - Beroepsbasketbalspelers - Regelingen van sportverenigingen betreffende transfer van spelers uit andere lidstaten. # Zaak C-176/96.