PROPCELEX WIJZIGINGEN VAN HET VOORSTEL VAN VERORDENING HOUDENDE WIJZIGING VAN VERORDENING(EEG)NO 816/70 HOUDENDE AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE WIJNMARKT