Verordening (EEG) nr. 2707/76 van de Commissie van 8 november 1976 houdende wijziging van de heffingen die bij invoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten van toepassing zijn