77/609/EEG: Aanbeveling van de Commissie van 19 september 1977 aan de Regering van het Verenigd Koninkrijk betreffende een ontwerp-regeling houdende toepassing van Richtlijn 74/562/EEG van de Raad van 12 november 1974 inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal personenvervoer over de weg