Verordening (EEG) nr. 1247/74 van de Commissie van 17 mei 1974 houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor witte suiker en ruwe suiker