Věc T-341/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. února 2021 – EAB v. EUIPO (RADIOSHUTTLE) („Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie RADIOSHUTTLE – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Omezení výrobků, které jsou uvedeny v přihlášce ochranné známky“)