Notulen van de vergadering van dinsdag 19 oktober 1971