Verordening (EEG) nr. 2557/71 van de Commissie van 30 november 1971 houdende vaststelling van het basisbedrag van de heffing bij invoer voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector