Verordening (EEG) nr. 968/72 van de Commissie van 12 mei 1972 houdende vaststelling van de premies die aan de heffingen toegevoegd worden voor granen en mout